งบประมาณ
<2 ลบ.
2-2.4 ลบ.
2.5-3 ลบ.
3.1-5.5 ลบ.
>5.5 ลบ.