เกี่ยวกับเรา

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

About us Eastern Star

เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ ชั้น 5 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1033
โทรศัพท์: 091-949-0000
โทรสาร: 0-2263-1009
สำนักงานสาขา 65/14-15 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์: 0-3860-2500, 0-3860-2511
โทรสาร: 0-3860-2754
Website: www.estarpcl.com
E-mail: estar@estarpcl.com
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เลขทะเบียน บมจ.0107536000307
ทุนจดทะเบียน 5,172,246,185 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 5,022,246,185 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

รายงานประจำปี 2558 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยประกอบ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือให้เช่าและธุรกิจสนามกอล์ฟ โดยในระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจจนถึงปี 2546 บริษัทฯ เน้นการทำธุรกิจในเขตอำเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝั่งทะเลตะวันออก เน่ืองจากเล็งเห็นว่า เขตอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองเป็นทำเลที่มีศักยภาพเพราะอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไปทาง ทิศตะวันออกเพียง 10 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากสนามบินอู่ตะเภาไปทางทิศตะวันตกเพียง 5 กิโลเมตร
และในปี 2547เป็นต้นมา บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ ให้ความสำคัญแก่การขยายการพัฒนาโครงการในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงพัฒนาโครงการในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองต่อไป โดยสามารถแบ่งลักษณะการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

 • 01การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  เพื่อขาย

  ซึ่งมีทั้งการจัดสรรขายที่ดินเปล่า ขายที่ดินพร้อมบ้าน และห้องชุดพักอาศัยในโครงการคอนโดมิเนียม สำหรับ โครงการในกรุงเทพมหานคร เดิมบริษัทฯ ได้พัฒนา โครงการภายใต้ชื่อ The Star Estate เช่น The Star Estate
 @RamaIII The Star Estate @Narathiwas และ The Star Estate @Pattanakarn69 ต่อมาได้ พัฒนาโครงการภายใต้ชื่อโครงการตามจุดเด่น หรือ สถานท่ีตั้งของโครงการที่พัฒนา เช่น โครงการเดอะบรีซ โครงการแวนเทจ โครงการสตาร์วิว และโครงการ นารา 9 (Nara 9) และโครงการแอมเบอร์ (Amber) ส่วนโครงการในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง บริษัทฯ ได้พัฒนาขายที่ดินเปล่า และขายที่ดินพร้อมบ้านภายใต้ ชื่อ โครงการคันทรีโฮม โครง
การสินทวีการ์เด้นท์ โครงการสินทวีการ์เด้นท์ 2 โครงการ สตาร์ทาวน์เซ็น เตอร์ โครงการสตาร์ทาวน์เฮ้าส์ โครง
การแฮมเล็ท โครงการแฮมเล็ท 3 โครงการวินเทจโฮมวิลเลจ โครงการวินเทจโฮมวิลเลจ 2 และโครงการวินเทจโฮม วิลเลจ 3 เป็นต้น

 • 02การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  เพื่อให้เช่า

  2.1 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550 บริษัทฯ ได้จดทะเบียน ให้เช่าอาคารอีสเทอร์น สตาร์ พลาซ่า และที่จอดรถแก่ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เป็นระยะเวลา 25 ปี 5 เดือน มูลค่าให้เช่ารวม 97.26 ล้านบาท เพื่อ เปิดเป็นห้าง สรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส

  2.2 บ้านเดี่ยวและอาคารอพาร์ทเม้นท์ที่พักอาศัยให้เช่า ดำเนินการโดย บริษัท ซีสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทย่อย บ้านเดี่ยวและอาคารที่พักดังกล่าวตั้ง อยู่ติดกับสนามกอล์ฟ อีสเทอร์น สตาร์ คันทรี่ คลับ แอนด์ รีสอร์ท

 • 03ธุรกิจสนามกอล์ฟ

  ภายใต้ชื่อ “ อีสเทอร์น สตาร์ คันทรี่ คลับ แอนด์ รีสอร์ท” ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทย่อย สนามกอล์ฟ อีสเทอร์นสตาร์ฯ เป็น สนามกอล์ฟระดับมาตรฐานสากลขนาด 18 หลุม ออกแบบ โดย Robert Trent Jones, Jr. พร้อมด้วยอาคารสโมสร และห้องอาหาร รวมทั้งสถานที่ออกกำลังกายและกิจกรรม อ่ืน ๆ เช่น สนามเทนนิส สระ ว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส เซ็นเตอร์) ทะเลเทียม และห้องประชุมสัมมนา

Subscribe
Newsletter

Sign up to receive Related’s email newsletters and be the first to learn about apartment availability, exclusive events and special offers.

สังคมออนไลน์ พูดคุยกับเราผ่านสังคมออนไลน์