102560

ภาพกิจกรรมงาน "รวมใจภักดี ในหลวง ร.๙"

วันที่ 21 ตุลาคม 2560 คุณพิชัย พิชเยนทรโยธิน ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน “รวมใจภักดี ในหลวง ร.๙” และได้เชิญคุณจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอบ้านฉาง กล่าวคำเปิดพิธี โดยคุณจิรศักดิ์ได้ทำการสักการะจุดธูป เครื่องทองน้อย พร้อมกล่าวคำไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 59 วินาที ภายในงาน นายอำเภอ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง นายกเทศมนตรีตำบลพลา พร้อมเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาร่วมงานทุกท่าน ร่วมกันวางต้นดาวเรืองในอักษรหมายเลข ๙ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี จำนวน 2,900 ต้น ทางบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบต้นดาวเรือง จำนวน 200 ต้น ให้กับหน่วยงานราชการเพื่อนำไปใช้งานต่อไป

Share

Subscribe
Newsletter

Sign up to receive Related’s email newsletters and be the first to learn about apartment availability, exclusive events and special offers.

สังคมออนไลน์ พูดคุยกับเราผ่านสังคมออนไลน์