โครงการแนะนำ
erpnwi06hm
ชีวิตเหนือระดับ...ติดรถไฟฟ้าสถานีแยกติวานนท์
egaevurwfw
ชีวิตเหนือระดับ...กับความเป็นส่วนตัวที่แท้จริง
eiv4n5xod1
การผสมผสานระหว่างบ้านกับธรรมชาติ..
" บ้านมิได้เป็นแค่ที่อยู่อาศัยเพื่อหลบแดด หลบฝน หากแต่เป็นแหล่งพักพิงที่ให้ความอบอุ่น และมั่นคง เป็นจุดรวมและจุดเริ่มต้น เพื่อก่อให้เกิดอะไรหลายอย่างในชีวิต จะทุกข์หรือสุขก็คือที่บ้าน "

นาย อานันท์ ปันยารชุน (ประธานกรรมการ)