โครงการแนะนำ
egaevurwfw
ชีวิตเหนือระดับ...กับความเป็นส่วนตัวที่แท้จริง
erpnwi06hm
ชีวิตเหนือระดับ...ติดรถไฟฟ้าสถานีแยกติวานนท์
egb5tlp0jf
ตอบโจทย์ความสุข
..ทุกจินตนาการ..
" บ้านมิได้เป็นแค่ที่อยู่อาศัยเพื่อหลบแดด หลบฝน หากแต่เป็นแหล่งพักพิงที่ให้ความอบอุ่น และมั่นคง เป็นจุดรวมและจุดเริ่มต้น เพื่อก่อให้เกิดอะไรหลายอย่างในชีวิต จะทุกข์หรือสุขก็คือที่บ้าน "

นาย อานันท์ ปันยารชุน (ประธานกรรมการ)