To increase security, speed and for a better experience when using our website, we recommend upgrading your browser

 

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์องค์กร
“ เราจะเป็นผู้ริเริ่มสรรค์สร้างรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างเป็นเอกลักษณ์
ละเอียดอ่อนกับทุกความต้องการของลูกค้า และสร้างสังคมแวดล้อมให้น่าอยู่ไปพร้อมกัน ”
พันธกิจองค์กร
1
ตอบโจทย์ความต้องการ
ที่เกินความคาดหวังของลูกค้า
2
ใส่ใจลูกค้าและยึด
เป็นค่านิยมหลักขององค์กร
3
บุคลากร กระบวนการ
และระบบงาน มีศักยภาพ
และถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4
สภาพแวดล้อมของ
ชุมชนในพื้นที่ที่โครงการตั้งอยู่ ได้รับการใส่ใจพัฒนา
5
ดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก
ของธรรมาภิบาลที่คำนึงถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหมด

ประวัติความเป็นมา

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 1989 บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและธุรกิจสนามกอลฟ์ โดยมีจุดเริ่มต้นการเดินทางเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกหรือ Eastern Seaboard ในจังหวัดระยอง สู่การขยายการพัฒนาโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว บ้านแฝด เน้นทำเลใจกลางเมือง เดินทางสะดวก ทุกๆ โครงการ ออกแบบให้อิงกับบริบทของที่ตั้งและไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย ผสานนวัติกรรมการอยู่อาศัยที่ทันสมัยเพื่อต่อยอดความหมายของการใช้ชีวิตเมืองพร้อมพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ เติมเต็มความสุขของคำว่าบ้านอย่างแท้จริงด้วยรากฐานยาวนานถึง 3 ทศวรรษของความสุขที่มีชีวิต

ปี 1989 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด จัดตั้งขึ้น เน้นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดระยอง และจัดตั้งบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จำกัด ในการดูแลธุรกิจสนามกอลฟ์ ใน อ.บ้านฉาง
ปี 1994 จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ ในนามบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ปี 1996 จัดตั้งบริษัทซีสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัดดำเนินธุรกิจให้เช่าบ้านและอพาร์ทเม้นท์ ในบริเวณสนามกอล์ฟ อ.บ้านฉาง
ปี 2004 ขยายการเติบโตเข้ามาพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพ โดยเปิดตัว 3 โครงการ คือ THE STAR ESTATE (RAMA 3), THE STAR ESTATE (NARATHIWAS), THE STAR ESTATE (PATTHANAKARN 69)
ปี 2011 เปิดขายโครงการ “StarView” คอนโดหรูติดแม่น้ำเจ้าพระยา
ปี 2018 เปิดตัวโปรเจคแบรนด์ “QUINTARA” เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่
ปี 2019 ครบรอบ 30 ปี บริษัท อิสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด
ปี 2022 เปิดตัวโปรเจค QUINTARA MHy' SERIES

Awards

THAILAND PROERTY AWARD
- WINNER BEST AFFORDABLE CONDO DEVELOPMENT (BANGKOK)
- THAILAND PROPERTY AWARD 2019 “AMBER CONDO”
TOP 10 DEVELOPERS
- BCI ASIA AWARDS 2011-2012
ASIA PACIFIC PROPERTY AWARD
- HIGHLY COMMENDED RESIDENTIAL
- HIGH RISE DEVELOPMENT THAILAND
- ASIA PACIFIC PROPERTY AWARD DEVELOPMENT 2013-2014 “STAR VIEW”
THINK OF LIVING PEOPLE’s CHOICE AWARD
- BEST HIGH RISE CONDOMINIUM DEVELOPMENT
-THINK OF LIVING PEOPLE’S CHOICE AWARD 2016 “STAR VIEW”
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยประกอบ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือให้เช่าและธุรกิจสนามกอล์ฟ โดยในระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจจนถึงปี 2546 บริษัทฯ เน้นการทำธุรกิจในเขตอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝั่งทะเลตะวันออก เน่ืองจากเล็งเห็นว่า เขตอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองเป็นทำเลที่มีศักยภาพเพราะอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไปทาง ทิศตะวันออกเพียง 10 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากสนามบินอู่ตะเภาไปทางทิศตะวันตกเพียง 5 กิโลเมตร และในปี 2547เป็นต้นมา บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ ให้ความสำคัญแก่การขยายการพัฒนาโครงการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคง พัฒนาโครงการในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองต่อไป โดยสามารถแบ่งลักษณะการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
 


 
ข้อมูลบริษัท
ชื่อ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ ชั้น 5 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 091-949-0000
โทรสาร: 0-2263-1009
สำนักงานสาขา 65/14-15 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์: 091-949-0000
โทรสาร: 0-3860-2754
Website www.estarpcl.com
E-mail info@estarpcl.com
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เลขทะเบียน บมจ.0107536000307
ทุนจดทะเบียน 5,172,246,185 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 5,022,246,185 บาท


 
ฝ่ายบริการลูกค้า 091 949 0000