ข้อมูลนักลงทุน

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน ) และบริษัทย่อยกรณีต้องการข้อมูลสำหรับนักลงทุนเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่นี่

Investor EASTERN STAR

ข้อมูลนักลงทุน

 • คำชี้แจงต่อกรณีแจ้งคัดค้านการก่อสร้างโครงการอาคารชุดพักอาศัย สตาร์วิว 2

  ดาวน์โหลด
 • ข่าวโอนโครงการ Nara9

  ดาวน์โหลด
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2560

  ดาวน์โหลด
 • เอกสารหนังสือมอบฉันทะฟอร์ม A

  ดาวน์โหลด
 • เอกสารหนังสือมอบฉันทะฟอร์ม B

  ดาวน์โหลด
 • รายงานประจำปี 2559

  ดาวน์โหลด
 • รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

  ดาวน์โหลด
 • นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

  ดาวน์โหลด
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Subscribe
Newsletter

Sign up to receive Related’s email newsletters and be the first to learn about apartment availability, exclusive events and special offers.

สังคมออนไลน์ พูดคุยกับเราผ่านสังคมออนไลน์